Entries by Kurt Faes

MODERNISERING VAN HET BELGISCHE VENNOOTSCHAPSRECHT

Sterk verouderd, complex en niet altijd even coherent, zo wordt het huidige Wetboek van vennootschappen weleens omschreven. Het wetboek bevat tevens een aantal regels die strikter zijn dan hetgeen mogelijk is vanuit een Europees oogpunt en in de ons omringende landen. Het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht werkte de voorbije jaren dan ook aan een update […]

BELANG VAN EEN TIJDIGE NEERLEGGING VAN DE JAARREKENING

Veel vennootschappen hebben hun boekjaar beëindigd op 31 december 2017 en zij werken momenteel aan het afsluiten van het boekjaar, de audit door de commissaris, het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag zodat de jaarlijkse algemene vergadering later dit jaar tijdig kan beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening. De jaarrekening moet uiterlijk binnen […]

UBO-REGISTER

Verplichting voor vennootschappen om hun uiteindelijke begunstigde te identificeren en te registreren in het UBO-register. Op 18 september 2017 werd de vierde Richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering omgezet naar Belgisch recht. De Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en […]

Overname van het Puurse Beyers Plastics NV

Kurt Faes (Cotra) begeleidde Axel Moorkens als verkoper in het kader van de overname van het Puurse Beyers Plastics NV aan het Amerikaanse Tekni-Plex. Beyers Plastics NV  werd in 1970 opgericht en  richt zich op de productie van verpakkingen voor de biofarmaceutische en medische sector en alle industrieën waar cleanroomverpakkingen nodig zijn, zoals de chemische, […]