UW JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING TIJDENS DE CORONA-CRISIS

In het kader van de huidige corona-crisis en het aankomende seizoen van de jaarlijkse algemene vergaderingen, heeft de Minister van Justitie Koen Geens volmachtbesluiten aangenomen met het oog op een tijdelijke versoepeling van de vennootschapsrechtelijke regels zodat de jaarlijkse algemene vergaderingen kunnen plaatsvinden conform de dwingende regels ter bestrijding van de corona-crisis. Deze versoepelingen kunnen door de vennootschap of vereniging worden toegepast ongeacht hun statutaire bepalingen.

  • Aangepaste organisatie van de jaarlijkse algemene vergadering

Voor de jaarlijkse algemene vergaderingen die voor 19 april 2020 werden bijeengeroepen of moeten worden bijeengeroepen (deze datum kan door de Koning worden verlengd indien de corona-maatregelen worden verlengd), krijgt de raad van bestuur de bevoegdheid om te beslissen dat de jaarlijkse algemene vergadering op de normale datum wordt gehouden evenwel op elektronische of schriftelijke wijze, desgevallend in combinatie met een stemming per volmacht. De aandeelhouders kunnen enkel een volmacht verlenen aan een persoon die door de raad van bestuur wordt aangeduid.

  • Uitstel van de jaarlijkse algemene vergadering 

De jaarlijkse algemene vergadering, zelfs indien deze reeds werd bijeengeroepen, kan worden uitgesteld tot tien weken na de uiterste datum (voor vennootschappen met een boekjaar dat gelijkloopt met het kalenderjaar is dit 30 juni en bijgevolg kan de jaarlijkse algemene vergadering worden uitgesteld tot 7 september 2020).

  • Schriftelijke besluiten van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan onder alle omstandigheden eenparige schriftelijke besluiten aannemen.

Verder wordt de mogelijkheid voorzien dat de raad van bestuur kan beraadslagen en besluiten via elektronische communicatie die discussie toelaat. 

De voormelde versoepelingen zijn ook van toepassing op verenigingen.

Indien u hieromtrent vragen heeft, kun u steeds contact opnemen met Davy Smet.